Kilka ulepszeń

Wprowadziliśmy kilka ulepszeń, które napewno usprawnią waszą pracę 🤹‍♂️

Formaty wydruków per rodzaj sesji

Wiemy, że wiele z Was robi sesje prywatne oraz publiczne i wykorzystuje osobne formaty wydruków/odbitek dostępne per typ sesji.Dodaliśmy możliwość ustawienia, który rodzaj formatu wydruków powinien być dostępny w danym typie sesji (możecie wybrać sesje prywatną, publiczną lub obie 😄). Wówczas przy tworzeniu sesji zostaną skopiowane tylko te formaty wydruków, które są przypisane do danego rodzaj sesji 🧐 Możecie to ustawić w „Ustawienia” -> „Formaty wydruków zdjęć”.

Eksport listy maili z zamówień

Dodaliśmy opcję eksportu maili klientów z zamówień w sesjach publicznych. Nie musicie już ręcznie przeglądać poszczególnych zamówień i kopiować maili, gdy chcecie wysłać jakąś informację do wszystkich osób, które złożyły zamówienie. Teraz wystarczy jedno kliknięcie na liście zamówień, no dobra dwa 😅

Komentarz klienta przy wyrażaniu zgód

Wiemy, że czasami zdarza się, że klient chce wyrazić zgodę na udostępnienie tylko wybranych zdjęć. W tym celu dodaliśmy opcję dopisania komentarza przez klienta w formularzu zbierania zgód. Teraz klient może od razu napisać np. listę zdjęć, na publikację których wyraża zgodę ✍️